Podmínky získání

Financování nového vozidla úvěrem autoCREDIT

Podmínky pro uzavření úvěrové smlouvy

Úvěr autoCREDIT může získat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) starší 18 let nebo právnická osoba. Technický průkaz je po dobu trvání úvěrové smlouvy uložen u MONETA Auto, s.r.o.

 • Minimální výše úvěru
  • 25 000 Kč
 • Délka splácení úvěru
  • 6 - 84 měsíců

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Občan starší 18 let, nepodnikatel
 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • Zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmu (mimo zkušební a výpovědní lhůtu)
 • Platné telefonní spojení (domů, do zaměstnání apod.)
 • Potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele ne starší než 1 měsíc (pouze v individuálních případech)
Firma nebo OSVČ
 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Živnostenský list / Výpis z Obchodního rejstříku / Koncesní listina
 • Platné telefonní spojení (pevná linka do sídla firmy nebo paušální mobilní telefon)
 • Daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za poslední zdaňovací období (pouze v individuálních případech)
Další specifické doklady
 • V případě zaměstnání v zahraničí je nutné doložit pracovní smlouvu a 2 poslední výplatní pásky, nebo 2 výpisy z běžného účtu s příchozí mzdou.
 • Důchodci dokládají výměr důchodu pouze tehdy, pokud je pořizovací cena vozidla vyšší než 300 000 Kč.
 • Cizí státní příslušníci potřebují přidělené rodné číslo a jako doklad totožnosti cestovní pas. Cizinec musí být zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele minimálně 6 měsíců. Smlouvu může uzavřít s povolením k přechodnému pobytu.
 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu a informace uváděné v žádosti (SIPO, vyúčtování za telefon, za plyn, za elektřinu, televizi, nájemné, výplatní pásky, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání apod.).
 • V individuálních případech se mohou podmínky pro poskytnutí financování lišit.

Na poskytnutí úvěrových produktů MONETA Money Auto není právní nárok

Zpět na Financování nového vozu